Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Aktualności

Specjalny pokaz najcenniejszych druków i rękopisów z zamkowej książnicy

W trakcie trwania projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących działalność naszego muzeum, w szczególności z zakresu obszarów objętych planami odbudowy.

Odebrany został kolejny – drugi etap prac budowlano-konserwatorskich, prowadzonych w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu północnym

Przez ostatnie 4 miesiące udało odtworzyć brakujące fragmenty elewacji i wymurowano ściany do wysokości okapów. Trwa murowanie szczytów – pomiędzy budynkami oraz od strony północnej. Rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacjach ceglanych, które będą kontynuowane w kolejnych etapach.

Film "Tropem dawnych architektów i budowniczych na zamku w Malborku"

"Tropem dawnych architektów i budowniczych na zamku w Malborku" - prowadzi nas dr Bogusz Wasik.

Trwają prace na Przedzamczu

Dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, finansowanego ze środków Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa, rok 2022 jest czasem kluczowych prac budowlano-konserwatorskich.

Konferencja „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”

Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022

Trwają pierwsze prace konserwatorsko - budowlane w ciągu budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku

W początkowym etapie przygotowano plac budowy i wprowadzono tymczasowe drewniane konstrukcje zabezpieczające stężające nadwątlone mury. Wprowadzenie nowych funkcji w budynkach dawnego ciągu gospodarczego ma na celu nie tylko odpowiadanie na potrzeby Muzeum i przyszłych użytkowników, ale również zachowanie zabytkowej substancji, którą stanowią tu gotyckie mury obwodowe kondygnacji podziemnej, ściany obwodowe parteru, piwniczne sklepienie kolebkowe w południowej części budynku 2C i sklepienie krzyżowo-żebrowe w budynku 2D. Prowadzone są badania konserwatorskie, a mury dotychczas poprzerastane roślinnością i korzeniami drzew, są oczyszczane i dokładnie dokumentowane.

Przebudowa Przedzamcza - prace ruszyły!

17 listopada Muzeum Zamkowe w Malborku zorganizowało dzień mediów na zamku w związku z rozpoczęciem prac budowlanych w ramach projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”.

Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie

W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę, której przedmiotem są roboty budowlano- konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.”

Nowa siedziba biblioteki muzealnej

Muzeum Zamkowe w Malborku stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem, w zakres którego wchodzi m.in. budowa nowej siedziby biblioteki muzealnej, realizowana w ramach projektu Przebudowy zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych finansowanego z Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 oraz budżetu państwa.

Letnia Szkoła PKN  ICOMOS

W dniach 18-20 sierpnia w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się 7. Edycja Letniej Szkoły PKN  ICOMOS. Tegoroczne spotkanie dla młodych konserwatorów i specjalistów dotyczyło „Ochrony i konserwacji zamków średniowiecznych".

Konferencja prasowa

26 lutego 2021 w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się konferencja prasowa on-line. Na konferencji odczytane zostało m.in. oświadczenie Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, a założenia projektu i plany na jego realizację na spotkaniu przedstawili Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda , Zastępca Dyrektora ds.  naukowo – konserwatorskich Agnieszka Kowalska i Zastępca Dyrektora ds. marketingu i administracji Beata Stawarska. Po prezentacji projektu odbyła się sesja pytań od mediów.

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl