Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Konferencja prasowa

26 lutego 2021 w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się konferencja prasowa on-line. Na konferencji odczytane zostało m.in. oświadczenie Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, a założenia projektu i plany na jego realizację na spotkaniu przedstawili Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda , Zastępca Dyrektora ds.  naukowo – konserwatorskich Agnieszka Kowalska i Zastępca Dyrektora ds. marketingu i administracji Beata Stawarska. Po prezentacji projektu odbyła się sesja pytań od mediów.
 

„Z dumą informuję, że projekt „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku…” będzie jednym z dwóch projektów realizowanych w obecnej edycji funduszy EOG w województwie pomorskim. Warto przy tym podkreślić, że Muzeum Zamkowe w Malborku już po raz trzeci uzyskało dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich, a więc skorzystało z wszystkich ogłoszonych dotychczas edycji programu.  W ich ramach zrealizowano prace m.in. w dwóch najlepiej rozpoznawalnych częściach zespołu zamkowego w Malborku: Pałacu Wielkich Mistrzów i Wielkim Refektarzu na Zamku Średnim oraz kościele NMP z kaplicą Św. Anny na Zamku Wysokim. Rozpoczynający się właśnie projekt odpowiada na kolejne istotne potrzeby związane z zakończeniem powojennej odbudowy założenia zamkowego oraz stworzeniem przestrzeni dla nowoczesnych pracowni muzealnych, stanowiących bazę dla rozwoju kompetencji pracowników Muzeum. Ważnym elementem programu, będzie także popularyzacja i edukacja w zakresie dziedzictwa architektonicznego i szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Taki jest cel przygotowanego programu kulturalno-edukacyjnego, realizowanego w ciągu trzech najbliższych lat, w trakcie trwania projektu, jak i po jego zakończeniu.

 

Oficjalnie inaugurując w dniu dzisiejszym realizację projektu w bardzo trudnej i niepewnej sytuacji społeczno-ekonomicznej chciałbym nie tylko podziękować zespołowi Muzeum za przygotowanie tak wysoko ocenionego projektu, ale także życzyć wytrwałości i pomyślności w jego realizacji. Jestem przekonany, że „Przebudowa zabytkowych budynków na Przedzamczu zamku w Malborku” zwiększy znacząco potencjał narodowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Zamkowe w Malborku oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności kulturalnej regionu oraz naszego kraju.” czytamy w oficjalnym oświadczeniu Jarosława Sellina Sekretarza Stanu, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zaprezentowane zostało w trakcie konferencji.

 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda rozpoczynając spotkanie na temat projektu poinformował przedstawicieli mediów, że jest on część szerszego planu rewitalizacji całego Przedzamcza, obszaru niezwykle ważnego dla historii zamku malborskiego, a o tej pory pozostającego poza głównym nurtem zainteresowania konserwatorskiego w Muzeum Zamkowym w Malborku.

 

„W 2018 roku wykonaliśmy projekt rewitalizacji całego obszaru i inaugurowany dziś projekt jest częścią tego przedsięwzięcia. Równolegle do inaugurowanego dziś projektu, będziemy się zajmować kościołem Świętego Wawrzyńca, jedną z najważniejszych świątyń znajdujących się na terenie zamku malborskiego, znajdującą się właśnie po zachodniej stronie Przedzamcza, w pobliżu rewitalizowanych budynków, którą chcemy przystosować do celów wystawienniczych. Interdyscyplinarne prace badawcze już trwają, za chwilę przystąpimy do prac konserwatorskich i jeżeli warunki pozwolą, zaadaptujemy to wyjątkowe wnętrze do celów wystawienniczych, przywracając mu historyczne znaczenie i odpowiednią rangę. W ten sposób w 2024 roku, oprócz zaplecza naukowo badawczego realizowanego w projekcie, którzy dziś oficjalnie zaczynamy, zyskamy także dodatkową przestrzeń wystawienniczą. Jest to zatem realizacja naszej misji, naszej strategii którą od 2018 roku wrażamy, budowania muzeum kompetencji, muzeum spełniającego najwyższe standardy wystawiennicze i konserwatorskie, opartego o wiedzę i badania naukowe. Muzeum, które podnosząc swój poziom również dzieli się tymi kompetencjami z całym otoczeniem i taki właśnie jest ten projekt, który dziś zaczynamy.” Komentował Dyrektor Muzeum Zamkowego dr hab. Janusz Trupinda.  

 

 

NAGRANIE VIDEO Z KONFERENCJI ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ: https://youtu.be/sVXfi-TasAU

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl