Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Letnia Szkoła PKN  ICOMOS

W dniach 18-20 sierpnia w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się 7. Edycja Letniej Szkoły PKN  ICOMOS. Tegoroczne spotkanie dla młodych konserwatorów i specjalistów dotyczyło Ochrony i konserwacji zamków średniowiecznych".

 

W programie porannych sesji wykładów w Centrum Konferencyjnym Karwan, znalazły się warsztaty w poszczególnych obiektach, prowadzone przez Dyrekcję i pracowników Zamku. Oprócz problematyki historii budowy i przekształceń zespołu zamkowego, poruszonej na prezentacjach, uczestnicy Letniej Szkoły mogli przyjrzeć się realizacjom prac restauratorsko-konserwatorskich prowadzonym przez Muzeum Zamkowe w Malborku m.in w zespole rezydencjonalnym na Zamku Średnim oraz wnętrzach na Zamku Wysokim tzw. Kapitularzu i Zespole Kościoła Najświętszej Marii Panny. Projekt „Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku” realizowany był w oparciu o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014, w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

 

Drugiego dnia spotkania poruszono problematykę zamków w ruinie oraz ochrony bezpośredniego otoczenia Zamku w Malborku jako Miejsca Światowego Dziedzictwa. Zaprezentowane zostały działania pracowni konserwatorskiej, której rozwój umożliwi realizacja projektu „Przebudowy zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”. Ukazano również problematykę dostosowania zabytku do wymogów dostępności. Popołudniowe zwiedzanie zamku, które odbyło się pod kątem historii powojennej adaptacji zespołu zamkowego dla potrzeb muzealnych, przebiegało również na terenach Przedzamcza, objętych inwestycją. Koordynator projektu Agnieszka Kowalska zaprowadziła uczestników Letniej Szkoły na miejsce przyszłych prac, opowiadając o programie i zakresie projektu, a także planowanych funkcjach i działaniach miękkich.

Ostatniego dnia odbył się wyjazd do oddziałów Muzeum - Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie, gdzie zaprezentowano niedawno ukończone badania archeologiczne sztumskiej rezydencji oraz problemy konserwatorskie, z którymi boryka się zamek w Kwidzynie.

 

Spotkanie Letniej Szkoły ICOMOS w Malborku stało się przestrzenią do zawiązania kontaktów i podjęcia dyskusji z udziałem młodych specjalistów dziedzin powiązanych z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa i konserwacją zabytków.

 

 

 

 

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl