Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Odebrany został kolejny – drugi etap prac budowlano-konserwatorskich, prowadzonych w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu północnym

Odebrany został kolejny – drugi etap prac budowlano-konserwatorskich, prowadzonych w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu północnym. Przez ostatnie 4 miesiące udało odtworzyć brakujące fragmenty elewacji i wymurowano ściany do wysokości okapów. Trwa murowanie szczytów – pomiędzy budynkami oraz od strony północnej. Rozpoczęto prace konserwatorskie na elewacjach ceglanych, które będą kontynuowane w kolejnych etapach.

Wiele czasu poświęciliśmy na analizę sposobów opracowania zachowanych w elewacjach historycznych otworów okiennych. Zależało nam, aby utrzymać wszystkie elementy oryginalne. Zwróciliśmy uwagę, że pierwotnie w budynkach znajdowały się okna w różnych konstrukcjach, powstające zapewne w różnych okresach czasu. Ingerencję w kształt otworów ograniczyliśmy do minimum: uzupełnienia niektórych ościeży i odtworzenia fragmentów zniszczonych w większości nadproży. W elewacji zachodniej (od strony Nogatu), stanowiącej pierwotnie fragment muru obronnego północnego Przedzamcza, zachowały się jeszcze średniowieczne otwory strzelnicze, które zostały uczytelnione i pozostaną widoczne dla odwiedzających w przyszłości Przedzamcze. Wewnątrz, w tzw. budynku C wykonano już konstrukcję stężającą w postaci wieńców i słupów żelbetowych. W tej części mamy już stropy nad piwnicą i przyziemiem. Ponad okapem widoczne są już również szyby windowe, które docelowo znajdą się pod dachem.

 

W części D skoncentrowaliśmy się nad uzupełnieniem zniszczonego sklepienia w gotyckiej piwnicy. W trakcie tych prac, po odsłonięciu całego wnętrza piwnicznego okazało się, że fragment ściany, na której pierwotnie oparte było sklepienie krzyżowe został zniszczony, najprawdopodobniej jeszcze u schyłku okresu nowożytnego. Analizujemy jeszcze wszystkie dostępne źródła, aby ustalić jaka była przyczyna zniszczenia.

Odkryciem, która wymagało od nas skorygowania założeń projektowych we współpracy z autorami projektu oraz w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku  -  były elementy ogrzewania podposadzkowego, wykonane w sklepieniu piwnicy w okresie średniowiecza oraz fundamenty komina, zbudowanego zapewne na potrzeby funkcjonującego w tym miejscu browaru. Wszystkie odkryte elementy podlegają zachowaniu. Po przeprojektowaniu posadzki w przyszłości możliwe będzie oglądanie odsłoniętych kanałów grzewczych w przestrzeni Centrum badań nad dziedzictwem pokrzyżackim.

Kończymy dokumentację wszystkich odsłoniętych detali i wkrótce będziemy mogli opowiedzieć więcej o odkrytych w trakcie prac reliktach dawnej architektury.

 

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl