Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie

W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę, której przedmiotem są roboty budowlano- konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.”

Ogłoszony w dniu 4.08.2021 r. przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych zabudowań gospodarczych na obrzeżach zamku w Malborku wraz z adaptacją spadkobierców do funkcji kulturalno-oświatowych” realizowany w ramach Programu Kultura finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa, został rozstrzygnięty.

Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 24.877.309,75 zł brutto. Termin składania ofert upłynął 25.08.2021 r. Spośród trzech nadesłanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę BUDKON Sp. z o.o. ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk, z którym podpisano umowę.

Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac planowane jest na 27 października 2021 r.

Szczegółowe informacje o zamówieniu dostępne są na stronie:  ZP.2611.2.2021.bm - Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamkowe w Malborku (zamek.malbork.pl).

 

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl