Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Specjalny pokaz najcenniejszych druków i rękopisów z zamkowej książnicy

W trakcie trwania projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących działalność naszego muzeum, w szczególności z zakresu obszarów objętych planami odbudowy.

Dzięki zadaniu nową lokalizację otrzyma m.in. muzealna biblioteka, której historia wiąże się ściśle z początkami Muzeum Zamkowego w Malborku, powołanego do życia w 1961 roku. W ponad 60-letniej działalności zamkowej książnicy można wyróżnić kilka ważnych etapów, które zaważyły o jej dzisiejszym kształcie.

Przede wszystkim lokalizacja, która z racji zabytkowego charakteru miejsca, nie zawsze była w pełni dostosowana do jej potrzeb i możliwości rozwoju. Z tych powodów tylko, do końca lat 90. XX w. biblioteka trzykrotnie zmieniała swe położenie w obrębie Zamku Średniego. Ostatecznie w 1998 roku przeniesiona została do budynku Karwanu na Przedzamczu, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Lokalizacja okazała się dobrym miejscem dla zbiorów, jednakże z racji niepełnego dostosowania przestrzeni do specyfiki pracy bibliotecznej oraz rozwoju księgozbioru, bardzo szybko możliwości, także te magazynowe, zostały wyczerpane. Zmiany wydawały się nieuniknione, dlatego też plany zagospodarowania nowej przestrzeni na potrzeby biblioteki muzealnej zostały przyjęte z dużym entuzjazmem.

W trakcie projektu, oprócz działań strico budowlano-konserwatorskich, prowadzone są także działania popularyzatorskie związane z działalnością biblioteki, obejmujące m.in. prezentację zbiorów specjalnych. Ten najcenniejszy zbiór, liczący obecnie 149 woluminów starych druków i 3 rękopisy, jest niezwykle ciekawy, w jego zasobie odnajdujemy bowiem wiele rzadkich i wyjątkowych egzemplarzy.

26 kwietnia br. w sali konferencyjnej w Karwanie odbył się specjalny pokaz najcenniejszych druków i rękopisów z zamkowej książnicy. Udział w tym wydarzeniu wzięli pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej wraz ze wszystkimi filiami (m.in. Malborka, Kwidzyna, Wejherowa, Nowego Dworu Gdańskiego, Gdyni). Goście zwiedzili obecną siedzibę biblioteki, a następnie kierownik biblioteki Aleksandra Siuciak zaprezentowała projekt nowej biblioteki na Przedzamczu oraz omówiła plany i wyzwania związane z realizacją tego przedsięwzięcia, skupiając się również na organizacji odpowiedniej przestrzeni dla zbiorów specjalnych. Dalej omówiona została historia tworzenia kolekcji starych druków i rękopisów, która wiąże się z początkami funkcjonowania książnicy. Szczególne miejsce w tej grupie zabytków zajmują egzemplarze będące spuścizną księgozbiorów historycznych, m.in. dawnego Zarządu Odbudowy Zamku oraz Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego działających na przełomie XIX i XX wieku, lecz nie tylko. Uczestnicy spotkania - bibliotekarze bibliotek pedagogicznych, osoby na co dzień zawodowo obcujący z książką niekoniecznie zabytkową - mieli wyjątkową okazję zapoznać się z wybranymi woluminami, m.in.  rękopisem z poł. XV wieku, najstarszym obiektem z malborską proweniencją. Ten rękopiśmienny kodeks zawiera rozprawy i komentarze teologiczne Jana Dunsa Szkota zebrane w tomie zatytułowanym Super quarto libro sententiarum. Został napisany brązowym atramentem żelazowo-galusowym. Na kartach występują nieliczne inicjały oraz rubrykowanie czerwoną farbą. Zachowana gotycka oprawa zaopatrzona została w mosiężne guzy, natomiast na tylnej okładzinie zachował się żelazny katenat. Ten wyjątkowy egzemplarz pochodzi z dawnych zbiorów zamkowych, o czym świadczy zachowana pieczęć.

 

Spotkanie stało się również pretekstem do dyskusji nad problematyką konserwatorską zabytkowych księgozbiorów, ich udostępnianiem oraz zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania. Te aspekty są także priorytetem realizowanego projektu.

Na koniec uczestnicy spotkania zwiedzili zamek pod opieką Aleksandry Siuciak.

 

 

 

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl