Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

O programie

 

ProjektPrzebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku Malbork wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnychwspółfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach programu Kultura.

 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein członkom UE. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Jest to trzecia edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2014 - 2021). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2009-2014.

 

Celem programu jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

 

Obszarem wsparcia objęto:

  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • Dostęp do kultury i sztuki
  • Rozpowszechnienie koncepcji rozwoju widowni (ang. audience development)
  • Wzrost wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego
  • Poprawa współpracy między instytucjami / organizacjami z Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

 

Całkowita alokacja na Program: 88 000 000 euro, z czego 75 000 000 euro pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, a 13 000 000 euro zostało zapewnione przez stronę polską.

 

Więcej o programie można przeczytać na stronie Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl