Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych
Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

O projekcie

Projekt „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowany jest w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Działanie 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.

 

Główne cele projektu:

- zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu zamkowego w Malborku - realizowane poprzez konserwację historycznych reliktów architektury dawnych budynków gospodarczych i odtworzenie ich pierwotnych brył,

- udostępnienie dziedzictwa kulturowego zespołu zamku w Malborku różnym grupom odbiorców – dzięki stworzeniu przestrzeni ogólnodostępnej w ramach zespołu zamkowego, umożliwiającej prowadzenie różnego rodzaju zajęć warsztatowych skierowanych i rozszerzenie oferty edukacyjnej realizowanej stacjonarnie i online,

- rozwój społeczno-gospodarczy regionu w wyniku oddziaływania projektu – dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy oraz podnoszenie kompetencji kadry w wyniku prowadzonych szkoleń w ramach projektu.

 

Działania w ramach projektu:

- działanie infrastrukturalne: odtworzenie historycznych brył pozostających obecnie w ruinie dawnych budynków gospodarczych na północnym Przedzamczu – ostatnich ruin z okresu II wojny światowej w obrębie zespołu zamkowego w Malborku. Prace w ramach inwestycji:

  • roboty budowlane obejmujące stabilizację zachowanych reliktów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, realizację niezależnej konstrukcji dla odbudowywanych ścian i dachu,
  • prace konserwatorskie w obrębie zachowanych reliktów ścian i sklepień budynków historycznych,
  • badania konserwatorskie i badania archeologiczne w formie nadzoru w ramach inwestycji
  • wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych w budynkach oraz wykonanie przyłączeń do sieci,
  • adaptacja wnętrz odtwarzanych budynków dla potrzeb zaplecza naukowo-badawczego muzeum: pracowni konserwatorskiej, biblioteki muzealnej, pracowni digitalizacji oraz Centrum badań nad dziedzictwem pokrzyżackim.

- tzw. działania miękkie:

  • realizacja oferty kulturalno-edukacyjnej w trakcie trwania projektu skierowanej do różnych grup odbiorców, w tym m.in.: prezentacje działalności pracowni konserwatorskiej oraz biblioteki naukowej dedykowane w szczególności mieszkańcom Malborka i okolic, prezentacja średniowiecznego warsztatu budowlanego online, z audiodeskrypcją i tłumaczeniem w języku migowym, zajęcia warsztatowe poświęcone odbudowie budynków gospodarczych na Przedzamczu zorganizowane w ramach imprezy plenerowej „Oblężenie Malborka”, spotkanie ze średniowiecznym warsztatem budowlanym dla obcokrajowców, spotkanie poświęcone wspomnieniom dotyczącym odbudowy zamku malborskiego, zajęcia studyjne na budowie dla studentów i specjalistów, konferencja naukowa poświęcona powojennej odbudowie zamku w Malborku.
  • cykl szkoleń kierowanych do pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku, Partnerów Projektu, pracowników innych muzeów w regionie oraz osób zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego regionu,
  • zakup sprzętu do wyposażenia pracowni muzealnych,
  • promocja projektu.

 

Podstawowe założenia dla realizacji projektu:

- czas realizacji: 04.01.2021 r. – 30.04.2024 r.,

- partnerzy projektu: Stiftelsen Nordlandsmuseet w Bodø i Bodø Kommune

- wysokość dofinansowania z Programu Kultura: 15.096.969,48 zł

- wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 2.664.171,09 zł.

Wsparcie udzielone przez
Muzeum Zamkowe w Malborku
Starościńska 1
82-200 Malbork

Sekretariat
tel.: +48 55 647 08 00
tel.: +48 55 647 08 02
fax.: +48 55 647 08 03
sekretariat@zamek.malbork.pl